sábado, 25 de febrero de 2017

CONVOCATORIA PROVISIÓN DE PRAZAS DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DE SADA INCLUÍDAS NA OEP 2016.

Obxecto da convocatoria: A provisión en propiedade de dúas prazas vacantes do corpo da Policía Local deste Concello coas seguintes características:
A) Grupo C subgrupo C1; Escala: Administración Especial, Subescala: Servizos Especiais; Clase: Policía Local; categoría: Oficial; número de vacantes:1.
B) Grupo C subgrupo C1; Escala: Administración Especial, Subescala: Servizos Especiais; Clase: Policía Local; categoría: Policía; número de vacantes: 1.
Ditas prazas inclúense na Oferta de Emprego Público correspondente ao exercicio do ano 2016, aprobada polo Decreto da Alcaldía nº 1208/2016, de data 29 de xullo, e publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 148 de data 5-8-2016.

Sistema de provisión: Oficial: Promoción interna polo sistema de concurso-oposición. Policía: Oposición en quenda libre.

IMPORTANTE: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZA AO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO CORRESPONDENTE NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO (BOE)
Prácticas na BBC durante o verán.

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A cadea británica BBC.


DESTINATARIOS
Para optar a unha das prazas deste programa de prácticas en Reino Unido, os requisitos para participar son: ser maior de idade, ter paixón por e ser seguidor das noticias a través de periódicos locais ou nacionais, a televisión e a radio e dominas os medios de comunicación social, podes ser candidato para estas bolsas.


 DATA LÍMITE:  27 de febreiro de 2017.


+ info web Xuventude

Bolsas Iberoamérica Santander Investigación 2017-2018. 100 Bolsas

DESTINATARIOS:

Persoal docente e investigador e alumnos de Doutoramento das universidades españolas participantes.


DATA LÍMITE : Ata o 30 de xuño de 2017.

Bolsas FARO para prácticas en Europa, EEUU e Canadá.

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de España.

DESTINATARIOS
Estudantes españois e estranxeiros menores de 30 anos, con residencia
legal en España e que estean a cursar estudos nunha
universidade española.

Estar matriculados en ensinos universitarios conducentes á
obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería,
Enxeñería Técnica ou Arquitectura Técnica, e superar un
mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a
obtención do devandito título.

Estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira
establecido en plans de estudos universitarios oficialmente
recoñecidos.

Os candidatos deberán cumprir cos requisitos de entrada e
estancia esixidos nos países de destino, previamente á
súa incorporación.

Non poderán ser beneficiarios con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade
(Argo, Faro, Integrants), ou calquera outra axuda financiada
por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou
finalidade.

DATA LÍMITE: 31/12/2017


Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña

Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.